आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या मुलीचा निर्धार

आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या मुलीचा निर्धार

वडिलांनी आत्महत्या केली, तेव्हा मला फारसं कळंत नव्हतं. आमच्या कुटुंबाला अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागलं. नववीत शिकत असलेली संजीवनी गाढे सांगत होती.