पैसा आणि प्रतिष्ठा एकदमच वाढली म्हणायची?

Image copyright Kirtish Bhatt