इथे खायला मिळणार नाही, आधीच खाऊन आलात तर हरकत नाही

Image copyright Kirtish Bhatt