एका मताची किंमत किती?

Image copyright Kirtish Bhatt