'आमचं तर दिवस-रात्र सगळं काळंच आहे!'

Image copyright Kirtish Bhatt
प्रतिमा मथळा 'दिवस-रात्र सगळं काळंच!'