आजचं कार्टून : बेरोजगारीला धर्म म्हणून जाहीर करावं का?

प्रतिमा मथळा आजचं कार्टून