कोण म्हणतं की महाराष्ट्रात पाणी टंचाई नाही?

मोठ्या बातम्या