आजचं कार्टून : व्होट पण मागता आणि नोट पण?

आजचं कार्टून

आजचं कार्टून : व्होट पण मागता आणि नोट पण?

काँग्रेसला पैशाची चणचण : व्होट पण मागता आणि नोट पण?