आजचं कार्टून : 'पैसा फेको... तमाशा देखो'

'पैसा फेको... तमाशा देखो'