धन्यवाद

तुमचा संदेश यशस्वीपणे पाठवण्यात आला आहे.

तुम्ही पाठवलेले सगळे ईमेल वाचण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. परंतु प्रतिक्रियांची संख्या लक्षात घेता प्रत्येक प्रतिसादाला उत्तर देता येईलच याची हमी देता येणार नाही.

तुम्ही तक्रार दाखल केली असेल तर तर 14 दिवसांत तक्रारीचं निवारण करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. मात्र तक्रारीचं स्वररूप आणि अन्य प्रतिक्रियांची संख्या यावर तक्रार निवारणासाठी लागणारा वेळ अवलंबून आहे.

तुमच्या तक्रारीचं निवारण कोणत्या टप्प्यात आहे हे जाणून घ्या. तुमच्या तक्रारीचं निवारण कसं केलं जातं हे कंप्लेंट आणि फीडबॅक पेजवर समजू शकेल.