आजचं कार्टून : 'डॉक्टर साहेब, मार्कांएवढ्याच गोळ्या द्या ना!'