पक्षी

  1. गरुड

    स्थलांतरित होणाऱ्या पक्ष्यांचा मार्ग, ते सुरक्षित ठिकाणी पोहोचलेत की नाही, याचा मागोवा शास्त्रज्ञ SMSद्वारे घेतात.

    अधिक वाचा
    next