स्टीफन हॉकिंग

 1. डॉ. जयंत नारळीकर

  ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ

  ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग आणि डॉ. जयंत नारळीकर

  केंब्रिजमध्ये असताना आमची वैज्ञानिक सिद्धांतांवर चर्चा व्हायची. यात देवाणघेवाण जास्त असायची. आमच्यात कधीही एखाद्या मुद्द्यावरून वाद झालेले मला आठवत नाहीत.

  अधिक वाचा
  next