जीवाश्म

  1. इटलीतले सांगाडे

    नव्या तंत्रज्ञानाव्दारे सांगाड्यांच्या दातांवर असलेल्या आवरणाची तपासणी करता आली, आणि त्यामुळे या सांगड्यांचं लिंग कळू शकलं.

    अधिक वाचा
    next