A

Air fhoillseachadh

a' chaitheamh: tuberculosis

A' Chomhairle Dhìomhair: The Privy Council

AE: EU

àicheadh: denial

aillse: cancer

ailtire: architect

aimhreit: disturbance

airgead-dìolaidh: compensation

air a' bhlàr a-muigh: outside

aithisg: report

allt: stream

amharas: suspicion

an galar frangach: syphillis

An t-Suain: Sweden

aonaidhean: unions

aonta-shìthe: peace agreement

àrachas: insurance

àrainn: campus

àrainneachd: environment

arbhar: corn

arc-eòlas: archeology

arceòlaichean: archaeologists

athchuinge: petition

ath-leasachadh: reform

ath-nuadhachail: renewable

ath-sgrùdadh: revision

A.I.D.S.: galar na seirg

adoption: uchd-mhacachd

agree: gèilleadh

agreement: rèite

algae: liananaich ghorm

allowance: cuibhreann

ambulance: carbad-eiridinn

anaerobic digestor: tanca-lobhaidh

anxiety: iomagaineach

application: iarrtas

archaeologists: arceòlaichean

archeology: arc-eòlas

architect: ailtire

assembly: seach-rathad

assistance: cobhair

athlete: lùth-chleasaiche

auction: rup

authority: ùghdarras

awakening: dùsgadh