B

Air fhoillseachadh

bacadh: restraint

bagairt: threat

ball-pàrlamaid: member of Parliament

banachdach: vaccination

barantas-cùirte: court warrant

bàta-teasairginn: lifeboat

bathar: merchandise

beachaid: beehive

beachaireachd: beekeeping (neuologism)

beingean-cùil: back benches

binn-beatha: life sentence

bith-iomadachd: biodiversity

blàthachadh na cruinne: global warming

Am Blàr Dubh: Muir of Ord

bòidean: vows

BP: MP

BPA: MSP

BPE: MEP

brabhsair (eadar-lìon): browser

brosnaich: encourage

bun-reachd: constitution

bun-structar: infrastructure

back benches: beingean-cùil

ban: toirmeasg

bankruptcy: daibhreas

beechwood: faidhbhileach

beehive: beachaid

beekeeping (neuologism): beachaireachd

bicycle: baidhsagal

biodiversity: bith-iomadachd

braille: clò nan dall

brain: eanchainn

browser: brabhsair (eadar-lìon)

bypass: seach-rathad