G

  • Air fhoillseachadh

gainnead: lack

galar na seirg: A.I.D.S.

galar roilleach: foot and mouth disease

gàraidhean-shoithichean: shipyards

gèadh: goose

Geamaichean a' Cho-fhlaitheis: Commonwealth Games

gearasdan: fort

gèilleadh: agree

geòla: dinghy

a' ghriùthrach: measles

gin-atharrachadh: genetically modified

gnothaichean: dùthchail rural affairs

gràin-cinnidh: racism

gràin-creideimh: sectarianism

gràineag: hedgehog

genealogy: sloinntearachd

general election: taghadh choitcheann

genetic code: clàr-gineadh

genetically modified: gin-atharrachadhe

global warming: blàthachadh na cruinne

gonorrhea: tinneas na h-urchaid

goose: gèadh

guard: freiceadan