BBC Naidheachdan

H

Published
haidridean: hydrogen
haidridean pronnasgach: hydrogen sulphide
hectair: hectare
hardship: cruadal
harm: cron & dolaidh
hedgehog: gràineag
hired: fhastadh
Home Secretary: Rùnaire na Dùthcha