N

Air fhoillseachadh

neo-chiontach: innocent

neo-eisimeileach: independent

nighean-dalta: foster daughter

niuclasach: nuclear

necessary: deatamach

neglect: dearmad

nuclear: niuclasach