BBC Naidheachdan

Creagan's Càraichean timcheal Loch Carrain

Published
image captionCarbadan a' siubhal air an loidhne rèile.
image captionLuchd-obrach aig aghaidh na creige.
image captionMinistear na Còmhdhail, Cè Brown, an làthair aig an làraich.
image captionObair ullachaidh son carbadan a leigeil air an loidhne rèile. Bidh cothrom aig càraichean is eile siubhail air a seo 7 là san t-seachdain eadar 7m. gu 7f.
image captionLìon ga chur thairis air na creagan.
image captionObair deiseil airson carbadan a ghiulain air an loidhne rèile
image captionNeach-obrach a' ceangail nan creagan còmhla.
image captionAir 22na An Dùbhlachd 2011, thuit na h-uidhear a chreag air seach-rathaid an t-Sròim, an A890. Tha an leithid air tachairt grùnn thursan bho chaidh an rathad fhosgladh an-toiseach ann an 1970.
image captionThòisich obair air an rathad ann an 1967. Thug e trì bliadhna, air a' cheann thall an rathad, a tha mu 2.5 mìle a dh'fhaid, a chriochnachadh. Chaidh an tunail a chithear an cùil an deilbh a thogail aig an àm gus earainn dhen rathad a dhion bho mhaoimean-slèibhe.
image captionTha an tunail maoim-slèibhe a' cur dion air earainn bheag dhen rathad agus an loighne rèidhle.
image captionThachair am maoim-slèibhe air taobh a' Phluic dhen an tunail.
image captionGed a tha leithid a mhaoimean-slèibhe aig amanan a' toirt buaidh cuideachd air an loighne rèidhle, cha do bhuail an tè seo ìnnte idir.
image captionThàinig còrr 's ceud tonna de chreig a-nuas bho shliabh na beinne os cionn an rathaid mhòir, a' fàgail an toll seo.
image captionThuirt Comhairle na Gàidhealtachd gu faodadh an rathad fhosgladh gu tur mu mheadhan a' Ghearran. Thathas cuideachd a' dol a choimhead air grùnn roghainnean airson na h-ùine fhada - eadar tunail na maoim-slèibhe a leudachadh, 's drochaid a thogail thar Caol an t-Sròim. Dh'fhaodadh gun cosg e na deugachadh mhilleanan fuasgladh maireanach fhaighinn ge ta.
image captionÀs dèidh maoim-slèibhe san aon sgìre san Damhair 1990, fhuaireadh cead an loighne-rèidhle làimh ris a chleachdadh airson carbadan fhaighinn seachad. Tha an aon slighe rathaid eile seachad air, cha mhòr ceud gu leth mìle a dh'fhaid.
image captionTha an soighne rathaid a tha a' comharrachadh Port an t-Sròim ainmeal, leis nach eil aiseag chunbhalach ann tuilleadh. Bho thràth ann an 2012, tha bàta-aiseig air a bhi a' ruith a-rithist ge ta, 's bàta-chàraichean Ghleann Eilge - an Glenachulish a' ruith thar a' Chaoil.
image captionTha dealbh de bhàta a-nis an àite am facal "No" air an t-soighne.