Ceannard GB Oils aig coinneimh phoblaich an Steòrnabhagh

Air fhoillseachadh

Tha a' chompanaidh a tha a' toirt a' chuid as motha de chonnadh a-steach do na h-eileanan an iar a' dol às àicheadh gur iad as coireach son prìsean àrda.

Tha luchd-iomairt ag ràdh gum faodadh a' phris a bhith suas ri 20 sgillinn nas daoire sna h-eileanan na tha i air tìr-mòr.

Ach aig coinneimh phoblaich ann an Steòrnabhagh a-raoir, thuirt ceannard GB Oils, Sam Chambers, nach eil iad a' dèanamh ach 2.6 sgillinn de phrothaid gach liotar.

Thuirt Mgr Chambers nach robh a' chompanaidh a' gabhail brath air an t-suidheachadh.

Rannsachadh

Nochd beachd gum bu chòir do Chomhairle nan Eilean Siar rannsachadh a dhèanamh air am biodh e comasach dhaibh-san tòiseachadh connadh a chumail.

Tha beachd aig cuid gum b'urrainn dhaibh a h-uile seòrsa connaidh a chumail ri muinntir nan Eilean nas saoire na tha iad ga fhaighinn an-dràsta.

Tha an Comhairliche Dòmhnall Iain MacSuain den bheachd gur e ceist a tha sin a dh'fheumas a' chomhairle sealltainn ris.

Fo-thiotal a’ bhidio,
Rannsachadh am biodh e comasach tòiseachadh a' cumail connadh ri muinntir nan Eilean

Thuirt Mgr MacSuain: "Chan eil mi faicinn adhbhar sam bith nach fhaodadh sinn an rannsachadh sin a dhèanamh.

"Tha fios againn gu bheil e comasach dhuinn a dhèanamh", thuirt an comhairliche.

"Ach am b'urrainn dhuinn a dhèanamh agus a' toirt sìos a' phrìs, tha mi smaoineachadh gur e sin a' cheist.

Tha luchd-iomairt cuideachd a' beachdachadh a dhol ann an co-bhonn ri luchd-iomairt anns na h-eileanan eile agus ann an Sasainn.