Draghan mu gluasad sgoil-àraich

Pàrantan Bharraigh aig coinneimh phoblaich Image copyright bbc
Image caption Dragh mòr air pàrantan mu staid na sgoile, sàbhailteachd agus cion ghoireasan

Bha pàrantan feargach aig coinneimh phoblaich ann am Barraigh a-raoir mu phlanaichean Comhairle nan Eilean Siar sgoil-àraich an eilein a ghluasad.

Tha an t-ùghdarras airson an goireas a thoirt à Ionad na Cloinne gu Bun-sgoil Bhàgh a' Chaisteil.

Thog a' choimhearsnachd an t-ionad ann an 2002 agus tha a' Chomhairle air a bhith a' pàigheadh màil airson an sgoil-àraich a ruith ann bhon uairsin.

A-nis tha a' Chomhairle airson an sgoil-àraich a chur am broinn na sgoile.

Tha an t-ùghdarras ag ràdh gum bi e nas fheàrr dhan chloinn agus gun tèid àiteachan ùra san sgoil-àraich Ghàidhlig a chruthachadh.

Cion ghoireasan

Ach tha dragh mòr air pàrantan mu staid na sgoile, sàbhailteachd agus cion ghoireasan airson cloinne òga.

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh
Draghan mu shàbhailteach na cloinne

Thuirt Ceiteag NìcNèill aig a bheil oghaichean san sgoil-àraich gu bheil iad an dràsta ann an togalach a chaidh a thogail bho chionn beagan bhlaidhnaichean.

Ach tha i ag ràdh gum biodh tòrr obrach a dhìth air an togalach a tha a' chomhairle a' moladh.

"Tha iad a' dol dhan sgoil - seann sgoil, far am feum tòrr de dh'obair a dhèanamh gus a dèanamh freagarrach airson a' chlann a' dol innte an toiseach.

Ach tha Comhairle nan Eilean Siar ag ràdh gur e foghlam na cloinne am prìomh rud air a bheil iad a' coimhead nuair a tha iad a' beachdachadh air sgoil-àraich Bharraigh a ghluasad.

Thuirt cathraiche Comataidh an Foghlaim, Mòrag Rothach, riutha gun gabhadh na draghan mun togalach a chur ceart agus gur e seo an rud is fheàrr dhan chloinn.

"Tha mi smaointinn gun deach na ceistean sin a fhreagairt a-nochd.

"Agus ceist sam bith nach deach a fhreagairt, thèid coimhead a-staigh ann.

Timcheall a' BhBC