Ruairidh MacNèill air slaic a thoirt air moladh son SAC

Air fhoillseachadh
EòlaigearraidhTùs an deilbh, Other
Fo-thiotal an deilbh,
Tha SAC ga mholadh son Caolas Bharraigh.

Dh'fhàg am fear leis an robh Eilean Bharraigh gu bho chionn ghoirid air Riaghaltas na h-Alba nach eil iad ag èisteachd ri muinntir an àite a thaobh phlanaichean son sgìre ghlèidhte SAC ann an Caolas Bharraigh.

Tha co-chomhairle mun ghnothach dìreach air tighinn gu ceann.

Thuirt Ruairidh MacNèill gum bu chòir do dhaoine cuimhneachadh air mar a làimsich an riaghaltas an gnothach nuair a thig e gu bhòtadh air neo-eisimeileachd do dh'Alba.

"Tha mise a' smaointinn gum bu chòir stad a chur air a' phròiseas seo.

"Chan eil an riaghaltas ag èisteachd ri muinntir an àite.

"Feumaidh daoine faighneachd dè seòrsa riaghaltas a tha sinn ag iarraidh ma bhios an dùthaich neo-eisimeileach, riaghaltas a tha ag èisteachd ri na daoine, no riaghaltas a tha a' dèanamh an rud a tha iad fhèin ag iarraidh", thuirt e.

Tha Maighstir MacNèill cuideachd mì-thoilichte le mar an làimhsich an seann Riaghaltas Làbarach Lib Deamach a' chùis, a bharrachd air an SNP.

Deasbad

Thèid an gnothach a dheasbad ann am Pàrlamaid na h-Alba Diciadain le gluasad a tha cur an aghaidh an SAC.

'S e am ball Tòraidheach son na Gàidhealtachd is nan Eilean, Jamie MacGriogair, a tha air an deasbad a chur air adhart, le taic bho cheannard Lib Deamaich na h-Alba, Uilleam Rennie, agus am ball neo-eisimileach Margo Dhòmhnallach.

Tha am ball Làbarach son na Gàidhealtachd is nan Eilean, Rhoda Ghrannd, air gluasad eile a chur air adhart a dh'iarradh gun tèid stad a chur air a' phròiseas gus am bi rannsachadh ann air buaidh a' ghnothaich air a' choimhearsnachd.

Bidh feadhainn a tha ag iomairt an aghaidh an SAC a' togail fianais taobh a-muigh Holyrood Diciadain.

Thuirt BPA nan Eilean Siar aig Holyrood, an Nàiseantach Alasdair Allan, a tha e fhèin na bhall den chaibineat, gu bheil e a' cur an aghaidh an SAC.

Tha e ag ràdh gu bheil riaghailtean Eòrpach a' fàgail gu bheil co-chomhairle mu sgìrean SAC a' coimhead air fianais shaidheansail a-mhàin seach a' bhuaidh eaconomach a bheireadh SAC air coimhearsnachdan.

Thuirt e gur e "siostam cèarr" a th'ann, ach dh'àidich e gu bheil pàirt aig Riaghaltas na h-Alba sa phròiseas, cho math ri SNH agus Coimisean na h-Eòrpa.

Fianais

Chaidh faighneachd do Mhgr Allan am biodh e fhèin a dhol a thogail fianais còmhla ris an luchd-iomairt Diciadain.

Thuirt e gum bruidhneadh e riutha oir tha e fhèin cuideachd an aghaidh an SAC.

Thuirt Riaghaltas na h-Alba gun do rinn Dualchas Nàdair na h-Alba co-chomhairle farsaing air SAC do Chaolas Bharraigh.

Tha iad ag ràdh gu bheil SNH a' cur crìch air a' chomhairle a bheir iad do mhinistearan agus gun tig Riaghaltas na h-Alba gu co-dhùnadh às dèidh dhaibh beachdachadh air.