Gaidheal òg ag amas air Rio 2016

  • Air fhoillseachadh
Fo-thiotal a’ bhidio,

Gàidheal òg ag amas air Rio 2016

Tha Fionnlagh Benton, sgoilear aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu ag amas air geamaichean Oilimpigeach 2016 ann an Rio de Janeiro.

Tha an t-òganach, aois 12 ann an sgioba-leasachaidh Bhreatainn is bidh e a' siubhal gu Doncaster gach seachdain airson trèanadh còmhla ri a cho-aoisean.

A bharrachd air a bhith a' dol a Shasainn gach seachdain tha aig Fionnlagh ri siubhal fad uair an uaireadair dhachaigh dhan t-Àrar ann an Earra Ghaidheal is Bòd gach là às dèidh na sgoile mus tòisich e a' trèanadh.

Tha gu bheil e air crios dubh a choisinn mar-thà na chomharra eile air cho dìcheallach 's a tha e.

Agus dè as fhèarr leis mun spòrs?

'S e ''a bhith a' breabadh dhaoine!''