Goireas spòrs-uisge ùr do Ghlaschu

  • Air fhoillseachadh
Fo-thiotal a’ bhidio,
Goireas spòrs-uisge ùr do Ghlaschu

Thèid goireas spòrs-uisge ùr a thogail ann an ceann a tuath Ghlaschu.

Tha luchd-stiùiridh an dòchas gun tèid cothrom a thoirt do dh'òigridh na sgìre a dhol an sàs san spòrs.

Tha Comhairle Bhaile Ghlaschu agus a' bhuidheann Glasgow Watersports air thighinn còmhla airson an leasachaidh a thoirt gu ìre.

Thèid a dhèanamh ann am Bàgh Phinkerton ann a ceann tuath a' bhaile.

Tha iad mar-thà air am bàgh a ghlanadh agus bidh àite ann far am bi e comasach do chloinn sgilean ionnsachadh ann an dìofar shoithichean, leithid canù neo caidheag.

Buannachd mhòr

A-rèir DK Mhic a' Phì bhon Chomhairle 's e buannachd mhòr a bhios ann dhan bhaile.

"Cuidichidh e òigridh ann an ceann a tuath a' bhaile gu h-àiridh ann a bhith a' dol a sàs ann an Spòrs", thuirt Mgr Mac a' Phì

Cosgaidh a' Chomhairle còrr is £2m air an leasachadh is 's e a' chiad ghoireas de a leithid a bhios ann an Alba.

Thathar an dùil gum bi sin na bhuannachd dhan dà chuid, clann is lùth-chleasaichean, a-rèir fhir de stiùirichean Glasgow Watersports, Dougie Shannon.

Thuirt esan gur e deagh àm a bh'ann spòrs eadar-dhealaichte a bhrosnachadh, is geamaichean a' Cho-fhlaitheis a' tighinn a Ghlaschu ann an 2014.

Fiù 's gun àite treànaidh ceart san dùthaich tha Albannaich air a bhith soirbheachail san uisge mar-thà.

Ghlèidh Dàibhidh Florence bònn airgid aig na geamaichean Oilimpigeach ann am Beijing bho chionn 4 bliadhna.

Tha dùil gum bi am pròiseact deiseil an ceann mu 2 bhliadhna.