Comhairle na Gàidhealtachd gun ghearraidhean ùra

  • Air fhoillseachadh

Cha bhi gearraidhean ùra sam bith aig Comhairle na Gàidhealtachd ri lorg nuair a steidhicheas iad am buidseat aca an-diugh.

Ach tha sin gu ìre mhòr air sgàth 's gun robh iad air na gearraidhean airson na h-ath bhliadhna ionmhais aontachadh mar-thà.

Thèid airgead a bharrachd a chuir ri cuid de sheirbheisean.

Ach tha dùil gun tèid gearraidhean eile a chuir an gnìomh a-rithist ann an 2013.

Bha comhairle na Gàidhealtachd air £20m de ghearradh aontachadh mar-thà airson na h-ath-bhliadhna ionmhais.

Rabhadh

Ach bha iad air rabhadh a thoirt mun àm-sa an-uiridh gum biodh aca ri eadar £3m agus £4m a bharrachd air a sin a lorg cuideachd.

Cha bhi a-nis.

Tha iad a' faighinn barrachd airgid bhon Riaghaltas airson na h-ath-bhliadhna na bha iad an dùil.

Agus thèid iarraidh air comhairlichean £2m a bharrachd a chuir ri càradh nan toll anns na rathaidean.

Bidh sin a' tighinn bho airgead a bha a thasgadh aca airson suidheachaidhean èiginneach.

Agus thèid airgead a bharrachd cuideachd a chur ri druechdan ùra airson tidsearan a chuideachadh anns a' chlas.

Bidh rabhadh ann, ge-tà, gum bi iad air ais gu gearradh mun àm-sa an ath-bhliadhna.

Tha dùil gum bi sàbhalaidhean timheacheall air £50m a dhìth eadar 2013 agus 2015.