Leasaichear Achd Ath-leasachaidh an Fhearainn

  • Air fhoillseachadh

Gheall Ministear na h-Àrainneachd, Stiùbhart Stevenson, gun tèid coimhead ri Achd Ath-leasachaidh an Fhearainn, feuch cùisean a dhèanamh nas fhasa do choimhearsnachdan a tha ag iarraidh sealbh fhaighinn air an cuid fearainn fhèin.

Tha an naidheachd a' tighinn às dèidh mar a dh'fhoillsich Mgr Stevenson stòras fearainn ùr Diluain.

Chan eil an Stòras air a bhith ri fhaotainn bho 2006.

Tha gearainnean air a bhith ann bho chaidh an Achd a dhèanamh na lagh, gu bheil e ro thoinnte, 's ro dhoirbh a chur an gnìomh.

Atharrachadh Riaghailtean

"Tha riaghailtean ann còmhla ris an Achd, a tha a' riaghladh mar gum biodh, ciamar a dheadh tu timcheall air an lagh obrachadh," thuirt am fear-lagha Sìm Friseal.

"Sin far a bheil an trioblaid. Bha na riaghailtean sin air an dèanamh cho teann 's ann an dòigh anns nach gabh an cleachdadh ann, mar a dh'ionnsaich iomadach coimhearsnachd a dh'fheuch an Achd a chleachdadh.

"Tha mi a' smaoineachadh gun gabhadh sin leasachadh gun an lagh fhèin atharrachadh, dìreach le bhith a' sealltainn ris na riaghailtean a tha sin.

"Chuala mi gun tuirt am Ministear a bh' ann aig an àm, gun robh e airson 's gum biodh an Achd ann, ach gum feumadh e a bhith air a chur ri chèile ann an dòigh nach biodh e furasta a chleachdadh. Cha robh e airson 's gum biodh e air a chleachdadh ro thric.

"Feumaidh gun deach iad ro fhada le sin.

"(Seach a bhith a' dèanamh achd ùir) bhiodh e tòrr na b'fhasa dìreach na riaghailtean atharrachadh.

"Tha neart aig Ministear sin a dhèanamh, faodaidh e dìreach rud a chur air beulaibh na Pàrlamaid gun achd ùr a thoirt a-steach.

"Mar a tha na riaghailtean ag obrachadh, 's urrainn do dh'uachdaran sam bith bacadh a chur air iomairt sam bith airson an Achd a chleachdadh leis cho teann 's a tha na riaghailtean," thuirt e.

Ceanglaichean Eadar-lìn Dàimheil

Chan eil am BBC an urra ri na tha air Làraichean-lìn air an taobh a-muigh