Sgrios nam falaisgearan 2011

Air fhoillseachadh
Fo-thiotal an deilbh,
Carbadan smàlaidh aig falaisgearan mòra faisg air Drum na Drochaid ann a 2011
Fo-thiotal an deilbh,
Luchd-smàlaidh a' feuchain ri smachd fhaighinn air na falaisgearan aig Gleann Chonfhadaich 2011
Fo-thiotal an deilbh,
Fear-smàlaidh air beulabh teine-mòintich 's toit ga chuairteachadh ann a 2011
Fo-thiotal an deilbh,
Sgìrean far an robh droch theintean an uiridh (2011)
Fo-thiotal an deilbh,
Geata air a' losgadh as deidh falaisgearan ann a 2011
Fo-thiotal an deilbh,
Craobhan loisgte as deidh teine mòintich ann a 2011
Fo-thiotal an deilbh,
Craobh loisgte (2011)