BBC Naidheachdan

Seirbheis-smàlaidh fon phrosbaig air Ghàidhealtachd

Published
Thèid sgrùdadh neo-eisimeileach a dhèanamh air Seirbheis-Smàlaidh na Gàidhealtachd 's nan Eilean.
Ghabh Bòrd Smàlaidh a' Chinn a Tuath ris an sgrùdadh, a chosgas £10,000, aig coinneimh Diluain.
Tha seo a' tighinn às dèidh do Choimisean nan Cunntasan cantainn gun robh "laigsean mòra" san t-seirbheis.
Thuirt Àrd-Oifigear Smàlaidh Roinn a' Mhonaidh ann an sgrùdadh san Dùbhlachd gu bheil dùbhlan mòr dha-rìribh mu choinneamh na seirbheis.
Thog Dàibhidh Dalziel draghan mu stiùireadh agus sàbhailteachd.
Thuirt Coimisean nan Cunntasan nach eil an t-seirbheis air a stiùireadh mar is còir.
Bha iad cuideachd ag ràdh gu bheil laigsean ann le trèanadh agus uidheamachd.
Thuirt neach-gairm a' bhùird, Riseard Durham, nach robh beachdan a' Choimisein buileach cothromach.
A' bruidhinn mun t-suidheachadh, thuirt aonadh an luchd-smàlaidh gur e na ceannardan as coireach.