Sìde ro bhlàth airson nam Fiadh Lochlannach

Air fhoillseachadh
Fo-thiotal an deilbh,
Bidh na Sàmaich a' buachaileachd nam Fiadh Lochlannach fad na bliadhna

Tha còrr is 300 facal aig min-shluagh Sàmach a tha fuireach ann an diofair sgìrean anns an Artaig airson sneachda.

Tha a h-uile facal a' toirt dhuinn deilbh air na tha a' tachairt leis an aimsir againn.

'S ged a tha cuid againn a' cur fàilte air sìde a tha rud beag nas blàithe, tha e na uallach do dhaoine eile leithid bhuachaillean nam Fiadh Lochlannach.

Fad linntean tha na buachaillean Sàmach seo air a bhith a' spadadh nam fiadh son na teaghlaichean aca fhèin, ach 's a là th' ann, tha iad a' faighinn deagh phrìs air feòil nam beathaichean boireann 's tha luach anntasan an coimeas ris na fèidh fhireann.

Sneachda is deigh

Le sin, chan eil na h-uiread de dh'fhèidh fhireann ann, 's tha seo a' fàgail chùisean duilich tron Gheamhradh ma tha sìde bhlàth a' tighinn an lùib sìde fhuair.

Bidh i a' cur an t-sneachda 's an uair sin a' leaghadh, agus an uair sin a' reothadh a-rithist, le sneachda ùr air a mhullach.

Leis an deigh sa mheadhan, tha e ga fhàgail duilich dha na fèidh fhaighinn sìos tron t-sneachda dhan bhiadh aca - crotal.

Fo-thiotal an deilbh,
Bidh na Sàmaich a' dèanamh aodaich bhrèagha le bian nam Fiadh Lochlannach

Anns na làithean a dh'fhalbh bha gu leòr de na fèidh fhireann ann airson seo a dhèanamh - 's iad a bu làidire, is iad comasach gu leòr air cladhach a dhèanamh.

Ach le stoc boireann agus laoigh, chan eil e cho furasta dhaibhsan fhaighinn dhan a bhiadh 's mar sin bidh feadhainn aca a' bàsachadh leis an acras.

Nuair a tha luchd-saidheins a' feuchainn ri fuasgladh fhaighinn air blàthachadh na cruine, is fhiach èisteachd ris na Sàmaich.