Gàradh Àirinis a' lorg tuilleadh obrach

  • Air fhoillseachadh
Gàradh Airinis, Leòdhas
Fo-thiotal an deilbh,
Tha 80 a' faighinn cosnaidh aig a' ghàradh an dràsta.

Tha coltas gun tig an obair aig gàradh Àirinis ann a Leòdhas gu ceann aig deireadh na mìos.

Tha dòchas aca ge-tà, gum faigh iad cùmhnantan ùra bho ghnìomhachas na h-ola ro dheireadh a' Cheitein agus gun tig tuilleadh obrach à gnìomhachas a' chumhachd ath-nuadhachail.

Tha staid na h-eaconomaidh agus farpais bho ghàraidhean togail eile, a' dèanamh chuisean duilich dhaibh.

Tha an gàradh a' cur crìoch air trì cùmhnantan airson gnìomhachas a' chumhachd ath-nuadhachail, gach cuid airson muillnean gaoithe aig muir agus airson uidheamachd a tha a' toirt cumhachd às na tuinn.

Cùmhnantan

Thig an obair sin gu ceann aig deireadh na mios agus thèid a' mhòr-chuid den 80 neach-obrach a tha anns a' ghàradh an dràsta a phàigheadh dheth.

Bidh iad an dòchas cùmhnant eile fhaighinn airson 10 clàran-ola a thogail do raon ola Solan, a tha an iar air Sealtainn, ach cha chluinnear sian mun a sin gu deireadh a' Cheitein.

Tha dùil gum bi tairgsean a' nochdadh an ceartuair airson seacaid stàilinn air am bi clàr Solan na shuidhe ach bidh e treis mus tèid co-dhùnadh a dhèanamh air cò gheibh an cùmhnant sin.

Tha dòchas ann cuideachd gu faigh an gàradh obair à tuath-gaoithe Ìsginn agus dùil gun tèid tòiseachadh air a sin as t-Samhradh, ach chan eil coltas ann gun rachadh tòiseachadh air obair togail nam muillnean gaoithe fhèin gu deireadh na bliadhna.