Comhairle Earra Ghàidheal is Bhòid

Air fhoillseachadh
Fo-thiotal an deilbh,
Sgìre Earra Ghàidheal is Bhòid

Eilean Bhòid

Cinn Tìre & na h-Eileanan

Meadhan Earra Ghàidheal

An t-Òban a Deas & na h-Eileanan

Cinn Tìre a Deas

An t-Òban a Tuath is Latharna

Comhghall

Dùn Omhain

Thèid an taghadh seo a chumail Diardaoin 10mh den Chèitean, 2012.

Laomainn a Tuath

Meadhan Bhaile Eilidh

Baile Eilidh is Laomainn a Deas

Riochdairean uile gu lèir