BBC Naidheachdan

"Blas Lunnainn" bhon bhùrn

Published
Tha daoine ann am Bàideanach agus Srath Spè a' gearain gun mhill leasachadh aig Uisge na h-Alba sa sgìre blas a' bhùirn.
Chaidh buidheann iomairt air a bheil an t-ainm Purify Our Water (POW) chur air dòigh is iad ag ràdh gu bheil an t-uisge a bha cho blasta coltach a-nis ri "bùrn Lunnainn".
Chosg an obair a rinn Uisge na h-Alba £24m.
Fhuair daoine bùrn bhon an t-siostam ùr sa Ghearran.
Tha Uisge na h-Alba ag ràdh gu bheil an siostam ùr nas fheàrr, agus cumaidh iad latha fiosrachaidh san Aghaidh Mhòir sa Chèitean.
Thuirt fear-labhairt bho POW ge-tà nach eil am bùrn idir cho math sa bha e.