Ball-coise ionadail

Lìog Uibhist is Bharraigh

25/04

Saints an Ìochdair 7 Southend 0

28/04

Barraigh v Beinn na Foghla 12.00f
Eirisgeidh v Uibhist a Tuath 5.30f

Leòdhais is na Hearadh

Cupa ABC - An Dara Cuairt 25/04

Aths 4 An Rubha 0

Lìog Leòdhais is na Hearadh 27/04

Nis 0 Na Lochan 3
Na Hearadh 1 An Taobh Siar 3

Cuach a' Cho-op - A' Chiad Chuairt 28/04

Saints an Ìochdair v Am Bàc 10.30m
Carlabhagh P Southend P

Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse

GA United v Gleann Eilg 6.00f
Slèite/An Srath v Stafainn 6.00f
Am Ploc v Juniors Phort Rìgh 6.00f
Caol v Dùn Bheagain 6.00f
Caol Acain v An Struthan 6.00f