Ball-coise ionadail

Lìog Uibhist is Bharraigh
18/05
Saints an Iochdair 5 Uibhist a Tuath 1
19/05
Barraigh 10 Southend 0
Èirisgeigh 3 Beinn na Faoghla 3
Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse
18/05
Dùn Bheagain 4 Gleann Eilg 0
Caol Acainn 3 GA United 1
Am Ploc 0 Port Rìgh 6
An Sruthan 5 Stafainn 4
Cupa GF MacRath (Cuairt deireanach)
19/05
Juniors Phort Rìgh 6 Slèite 's an Srath 5
Lìog Leòdhais is Na Hearadh
18/05
An Rubha 0 Càrlabhagh 2
United Steòrnabhaigh 3 Na Hearadh 0
Am Bac 2 Athletic Steòrnabhaigh 2
Cupa Jock Stein
21/05
Am Bac vs United Steòrnabhaigh 7f
Càrlabhagh vs Na Lochan 7f
Athletic Steòrnabhaigh vs An Taobh Siar 7f
Na Hearadh vs Nis 7f