Ball-coise ionadail

Lìog Uibhist is Bharraigh

09/05

Beinn na Foghla v Saints an Ìochdair 7.00f

10/05

Southend v Uibhist a Tuath 7.00f
Èirisgeigh v Barraigh 6.30f

Cupa ABC

A' Chuairt Dheireannach

11/05

Am Bàc v An Taobh Siar 7.00f

Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse

08/05

GA United 1 Am Ploc 2

Cupa GF MhicRath

08/05

Port Rìgh 2 Juniors Phort Rìgh 3
Slèite is an Srath 3 Dùn Bheagain 0