Dìth iarrtais air oighreachdan a cheannach

  • Air fhoillseachadh
Uibhist a TuathTùs an deilbh, Undiscovered Scotland
Fo-thiotal an deilbh,
Chan eil mòr-chuid air na ceithir oighreachdan airson an ceannach don choimhearsnachd.

Leig muinntir Uibhist a Tuath fhaicinn nach eil iad airson sealbh a ghabhail air an fhearann.

Cha do sheall fiù 's aon bhaile eadar Uibhist a Tuath agus Beàrnaraigh ùidh ann an smachd a ghabhail air na ceithir oighreachdan air a bheil iad.

Tha a' chuid as motha de na h-oighreachdan sna h-Eileanan Siar ann an làmhan nan daoine.

Chaidh iarraidh sa Mhàirt air comhairlichean na sgìre sgrìobhadh gu clàrc gach baile a dh'fhaicinn an robh taic ann airson na h-oighreachdan a cheannach.

A-nise ge-tà, agus a' mhòr-chuid air sgrìobhadh air ais, tha e soilleir gu bheil iad airson cùisean fhàgail mar a tha iad.

Tha an Comh. Uisdean Robasdan ag ràdh gu bheil dragh air gun tuit an sgìre air dheireadh air àiteachan eile.

"Tha dragh orm mun t-suidheachadh ann an Uibhist a Tuath 's am Beàrnaraigh feumaidh mi ràdh," thuirt e.

"Tha e soilleir ri fhaicinn gu bheil oighreachdan a tha a' choimhearsnachd air a ghabhail thairis, gu bheil iad a' dèanamh nas fheàrr.

"Tha guth làidir aca airson adhartas a dhèanamh sna sgìrean aca fhèin.

"Far a bheil uachdarain phrìobhaideach, chan eil iad cho adhartach chanainn.

"Sin an dragh as motha a th' oirnne, gum feum tuigse a bhith aig daoine gu bheil Uibhist a Tuath ann an cunnart tuiteam air dheireadh air sgìrean a tha timcheall oirnn.

"Am faireachdainn a th' agamsa an-dràsta co-dhiù anns a' choimhearsnachd, 's gu h-àraid a thaobh chroitearan, gu bheil an doras gu math dùinte dhuinn.

"Tha mi a' smaoineachdainn gu bheil feum air barrachd deasbaid a bhith ann mu dheidhinn, agus a shealltainn do dhaoine nan cunnartan a th' ann do dh'Uibhist a Tuath," thuirt e.