Ball-coise ionadail

Lìog Leòdhais is na Hearadh

28/05

An Rubha 9 Na Hearadh 1
An Taobh Siar 1 Na Lochan 1
Athletic Steòrnabhaigh 3 Càrlabhagh 2

Lìog Uibhist is Bharraigh

25/05

Beinn na Faoghla 5 Southend 0

Cupa Amaitearach na Gàidhealtachd

An dàrna cuairt

25/05

An Rubha 2 An Taobh Siar 3

26/05

Barraigh 1 Athletic Steòrnabhaigh 6
Saints an Ìochdair 5 Càrlabhagh 5 (5-4 gu Saints air breaban peanais)
United Steòrnabhaigh 2 Na Lochan 1
Pentland United 5 Caol Àcainn 0
Scot Highland 4 Juniors Phort Rìgh 2
Slèite/An Srath 1 Castletown 1 (4-1 gu S&S air breaban peanais)

Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse

26/05

An Caol 0 Am Ploc 1
GA United 5 An Sruthan 0
Port Rìgh 3 Gleann Eilg 1