Ball-coise ionadail

Liog Leòdhas is na Hearradh 02/07

Carlabhagh 3 Na Hearadh 3
An Rubha 0 Am Bac 2
Na Lochan 3 United Steòrnobhagh 0
Athletic Steòrnobhaigh Air a chur dheth Nis Air a chur dheth

Iar-cuairtean deireannach Cupa RJ MhicLeòid 30/06

Saints 9 Barraigh 1
Èirisgeigh 5 Beinn na Faoghla 4

(Èirisgeigh an aghaidh Saints anns a' Chuairt Dheireanach)

Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse27/06

Port Rìgh 3 GA United 1
Gleann Eilg 2 Caol Acainn 4
An Caol 8 Stafainn 0
Am Ploc 7 An Sruthan 1

Cupa Jock Stein (Cuairt Dheireannach)29/06

Am Bac 5 Nis 1

Cupa Amaiteareach na Gàidhealtachd30/06

Slèite/An Srath 2 Muir of Ord Rovers 4