An Lasair an Leòdhas

  • Air fhoillseachadh
Sgoilearan
Fo-thiotal an deilbh,
Sgoilearan bho Sgoil Lionacleit air siubhail a Leòdhas airson an tachartais
An Lòchrain Oilimpigeach
Fo-thiotal an deilbh,
Kathryn Offer a bha a' giulain an lòchrain còmhla ri Comhlan Pìoba Leòdhais
Fo-thiotal an deilbh,
John Mitchell leis an Lòchran.
Fo-thiotal an deilbh,
Norrie MacCoinnich ann an Colaiste a' Chaisteil.
Fo-thiotal an deilbh,
Oifigearan Oilimpigeach a' ruith ri taobh an lasair.
Fo-thiotal an deilbh,
John Mitchell a' togail an lasair aig Colaiste a' Chaisteil.
Fo-thiotal an deilbh,
Clann a' feitheamh ris an lasair aig Raon Spòrs Steòrnabhaigh.
Fo-thiotal an deilbh,
Chòrd an tachartas gu mòr ris a' chloinn.
Fo-thiotal an deilbh,
Fear-gairm Comhairle nan Eilean Siar agus Ball-pàrlamaid Albannach nan Eilean Siar a' dèanamh dannsa Bollywood.
Fo-thiotal an deilbh,
Bha sluagh mòr air cruinneachadh aig raon spòrs Steòrnabhaigh.
Fo-thiotal an deilbh,
Fiamh gàire is fealla-dhà aig an raon spòrs.
Fo-thiotal an deilbh,
Keith Bray a' loisgeadh teine nan Geamaichean Oilimpigeach.
Fo-thiotal an deilbh,
Bha aig a' chloinn ri mocheirigh a dhèanamh airson an lasair fhaicinn!
Fo-thiotal an deilbh,
Thàinig na mìltean a-mach tràth madainn Diluain airson an lasair fhaicinn.