An Lasair an Leòdhas

Published
image captionSgoilearan bho Sgoil Lionacleit air siubhail a Leòdhas airson an tachartais
image captionKathryn Offer a bha a' giulain an lòchrain còmhla ri Comhlan Pìoba Leòdhais
image captionJohn Mitchell leis an Lòchran.
image captionNorrie MacCoinnich ann an Colaiste a' Chaisteil.
image captionOifigearan Oilimpigeach a' ruith ri taobh an lasair.
image captionJohn Mitchell a' togail an lasair aig Colaiste a' Chaisteil.
image captionClann a' feitheamh ris an lasair aig Raon Spòrs Steòrnabhaigh.
image captionChòrd an tachartas gu mòr ris a' chloinn.
image captionFear-gairm Comhairle nan Eilean Siar agus Ball-pàrlamaid Albannach nan Eilean Siar a' dèanamh dannsa Bollywood.
image captionBha sluagh mòr air cruinneachadh aig raon spòrs Steòrnabhaigh.
image captionFiamh gàire is fealla-dhà aig an raon spòrs.
image captionKeith Bray a' loisgeadh teine nan Geamaichean Oilimpigeach.
image captionBha aig a' chloinn ri mocheirigh a dhèanamh airson an lasair fhaicinn!
image captionThàinig na mìltean a-mach tràth madainn Diluain airson an lasair fhaicinn.