Sgrùdadh poblach air Druim Bà

  • Air fhoillseachadh

Tòisichidh sgrùdadh poblach Dimàirt air planaichean connspaideach son tuathanas-gaoithe a thogail aig Coille Dhruim Bà faisg air Loch Nis.

Chuir comhairlichean Gàidhealach an aghaidh an sgeama son 23 chrann a thogail eadar Cill Taraghlain agus Obar Itheachan.

A rèir an fheadhainn a tha ag iomairt an aghaidh nam molaidhean, tha còir aig a' chompanaidh leasachaidh cùl a chur ris na planaichean air sgàth buaidh air sealladh an àite.

Thuirt Druim Bà Sustainable Energy nach toireadh a' phròiseict cus buaidh air coltas an àite, agus gun dèanadh an sgeama feum dhan àrainneachd.