Stiùidio
Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh

Naidheachdan 11:00

2 An t-Iuchar 2012 Ùraichte aig Ùraichte aig

Afghanistan

Mharbh oifigear poilis Afghan triùir shaighdearan Breatannnach nuair a loisg e orra le gunna ann an sgìre Helmand ann an ceann a deas Afghanistan. Bhoineadh dithis dhiubh dhan Welsh Guards agus fear eile dhan Royal Signals Corp. Chaidh an duine a loisg orra a chur an grèim.

Barclays

Thàinig dearbhadh bho Bhanca Barclays gum bi an cathraiche, Marcus Agius, a' fàgail a dhreuchd leis an sgaineal mun dòigh san do dh'fheuch feadhainn sa bhanca ri riadh air iasad a stèidheachadh aig ìre a fhreagarradh orra fhèin. Fuirichidh Mgr Agius san obair gus an tèid cuideigin fhasdadh na àite. Thuirt ceannard nan Làbarach, Ed Miliband, a-rithist gum feum àrd-oifigear a' bhanca, Bob Diamond, a dhreuchd fhàgail.

EU

Tha fear de na Tòraidhean as teagmhaiche mun Aonadh Eòrpach, Liam Fox, ag ràdh gum feum Breatainn tuilleadh astar a chur eadar i fhèin agus an t-Aonadh Eòrpach. Tha esan ag ràdh air a' char as lugha gum feum Breatainn càirdeas nas subailte leis an EU. Tha dùil gun tèid am Pròomhaire a cheasnachadh mu bheachd san air a' chùis nuair a bheir e aithris do Thaigh nan Cùmantan air ard-chonneimh an Aonaidh Eòrpaich an t-seachdain seo chaidh.

Rèile

Thuirt Network Rail gum bi ùine ann fhathast mus bi seirbheisean a' ruith mar bu chòir air loidhne thaobh siar na Gàidhealtachd. Thàinig trèana-bathair far na rèile oidhche Dhiardaoin, an-dèidh mhaoin-slèibhe air an rèile eadar an Tulaich agus Coire Odhar. Tha Network Rail ag ràdh gu bheil e doirbh dhaibh leis gun do thachair an tubaist ann an àite cho iomallach nach eil rathad mòr faisg air. Tha First ScotRail a' ruith bhusachan eadar Glaschu agus Malaig.

Cìsean-adhair

Thuirt ball nan Eilean Siar ann am Pàrlamaid Westminster, Aonghas Briannan MacNìll, gu bheil an t-àrdachadh ann an cìsean-adhair - a' dh'ainmich Riaghaltas na co-bhanntachd anns a' bhuidseat - a' bualadh gu mòr air sluagh nan Eilean Siar. Chaidh àrdachadh cha mhòr 10% air a' chìs anns a' Ghiblein agus tha Mgr MacNìll ag ràdh gum feum ath-sgrùdadh a dhèanamh air buaidh an àrdachaidh, agus gum bu chòir cuideachd smachd air a' chìs a thoirt do Phàrlamaid na h-Alba.

An Gearradh Cruaidh

Fhuair Urras Steòrnabhaigh £195,000 bho Stòras a' Chrannchair Nàiseanta airson planaichean ullachadh a bheireadh leasachadh air a' Ghearradh Chruaidh ann an Steòrnabhagh. Ma shoirbhicheas leotha leis a' chiad phàirt den phròiseact, tha iad an dòchas £4m eile fhaighinn airson nam planaichean sin a thoirt gu buil.