Ball-coise ionadail

Cupa nan Rosach 10/07

Port Rìgh 3 Gleann Eilg 0
Caol Acain 1 Juniors Phortrigh 3
Am Ploc 4 4 An Sruthan 2

Lìog Leòdhais is na Hearadh

09/07

Na Lochan 6 Nis 1
Càrlabhagh 3 Steòrnobhagh Utd 2
Athletics 1 An Rubha 1
An Taobh Siar 3 Na Hearradh 2

Cupa RJ MhicLeòid

07/07

Saints an Ìochdair 2 Èirisgeigh 3

Lìog Uibhist is Bharraigh

07/07

Uibhist a Tuath 0 Barraigh 8

Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse

07/07

Caol 4 An Struthan 3
Caol Acain 9 Am Ploc 0
GA United Air a chur dheth Dùn Bheagain Air a chur dheth
Slèite/An Srath 8 Gleann Eilg 60
Stafainn 1 Port Rìgh 8