£130,000 son Pròiseactan Sgitheanach

Suaidheantas Thobar an Dualchais Image copyright other
Image caption Cluinnear na ceudan ghuthan air na clàraidhean aig Tobar an Dualchais

Dhearbh am Prìomh Mhinistear gum faigh Tobar an Dualchais £100,000 airson obair le Leabharlann Nàiseanta na h-Alba son stòrlan de chlàraidhean a tha dol air ais 80 bliadhna, a chur ri chèile ann an cruth didsiotach.

Aig an aon àm thèid £30,000 a thoirt dhan chompanaidh Cànan son daoine òga a bhrosnachadh ann a bhith a' dèanamh fhiolmaichean - rud a chuireas ris na tha MGAlba a' dèanamh mar-thà, tron phròiseict FilmG.

A' bruidhinn 's e air thuras dhan Eilean Sgitheanach le Ministear an Fhoghlaim, Mìcheal Ruiseil, thuirt am Prìomh Mhinistear, Ailig Salmond gu bheil seo a' sealltainn gu bheil Riaghaltas na h-Alba gu mòr airson fàs fhaicinn anns an eaconamaidh a thaobh cultair 's gu bheil iad a' cur taic ri ealain air feadh na dùthcha.

11,500 uairean a thìde

Tha an dà chuid Tobar an Dualchais agus Cànan stèidhichte aig Sabhal Mòr Ostaig.

Tha Tobar an Dualchais mar-thà air 11,500 uairean a thìde de chlàraidhean luachmhor a chur ann a cruth didsiotach.

Thuirt Rùnaire an Fhoghlaim, Mìcheal Ruiseil gu bheil na tha fainear do Chànan a' fidhe a-steach dhan churriculum son sàr-mhathais leis gu bheil a' chlann ag ionnsachadh ciamar a tha iad a' cleachdadh camara, dè a tha an lùib sgeulachd, dòighean sgrìobhaidh agus cleasachd 's a leithid.

"Tha e foilleasach bho na duaisean aig FilmG am bliadhna gu bheil daoine òga a' dèanamh adhartais leis a' chuideachadh a tha iad a' faighinn bho Chànan" thuirt e.

"Tha barrachd ùidh aig daoine ann a bhith a' dèanamh fhìolmaichean Gàidhlig agus tha tàlant air leth am measg na h-òigridh.

"Bish an t-ionmhas a bharrachd a tha seo a' brosnachadh barrachd dhaoine ann a bhith faighinn trèanaidh agus ann a bhith a' gabhail pàirt ann am FilmG".