An t-Arm air ionad an RAF aig Cinn Lois a ghabhail os làimh

  • Air fhoillseachadh
Seann Ionad an RAF ann an Cinn Lois
Fo-thiotal an deilbh,
Tha an RAF air a bhith stèidhichte ann an Cinn Lois son 70 bliadhna.

Tha an t-Arm air ionad feachd adhair Chinn Lois thairis.

Tha an RAF air a bhith stèidhichte aig an làraich fad 70 bliadhna.

Tha seo mar phàirt dhen ath-sgrùdadh air seirbheisean dìon a rinn Riaghaltas Bhreatainn an-uiridh.

Bho 1939 tha pàirt cudthromach air a bhith aig ionad Chinn Lois ann an seirbheisean dìon Bhreatainn.

Dùnadh

An-uiridh cho-dhùin Riaghaltas Westminster cur às dhan chùmhnant airson itealain Nimrod ùra a bha gu bhith stèidhichte aig an ionad.

Chaidh co-dhùnadh cuideachd ionad feachd adhair Luachair ann an Fìobha a dhùnadh.

Tha sin a' ciallachadh nach bi ach aon ionad feachd an adhair ann an Alba - ann an Inbhir Lòsaidh.

Tha ionad Chinn Lois ga chumail fosgailte ann an riochd ùr ge-tà.

Ghabh an t-Arm an t-ionad thairis aig tachartas shònraichte aig an làraich.

Gluaisidh 700 saighdear bhon Rèiseamaid Einnsinireach 39 - a tha stèidhichte ann an Cambridge, a-steach dhan ionad thar mhìosan an t-samhraidh.

Ach tha feadhainn ag ràdh nach bi ach an dàrna leth den àireamh de shaighdearan stèidhichte ann an sgire Mhoireibh an coimeas ris an àireamh de luchd-obrach an RAF a bh'ann.