Ball-coise ionadail air an deireadh sheachdain

Lìog Leòdhais is na Hearadh (Pick & Mix) 01/08

Steòrnobhagh Utd v Nis

28/07

Athletic Steòrnabhaigh 0 Am Bac 1

Cuach a' Cho-op Cairsteal Cuairt Dheireanaich 03/08

Càrlobhagh v Na Lochan

Cuach a' Cho-op Cairsteal Cuairt Dheireanaich 04/08

Utd Steòrnabhagh v Am Bac 6.30f

Cupa Eilean an Fhraoich

Càrlabhagh v An Taobh Siar 7:00f (ann an Nis)

Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse31/07

Staffain 0 Slèite san t-Srath 12

03/08

Dùn Bheagain v Slèite san t-Srath 7.30f
Am Ploc v An Caol 7.30f

04/08

Struan v GA Utd 3f
Gleann Eilg v Port Rìgh 6f
Juniors Phort Rìgh v Caol Acainn 6f

Lìog Uibhist is Bharraigh

02/08

Beinn na Faoghla v Barraigh 6.30f Lionacleit

03/08

South End v Saints 6.30f
Uibhist a Tuath v Eirisgaidh 7f Pabail

07/08

Uibhist a Tuath v Eirisgaidh 7f Pabail