Ball-coise Eileanach na seachdain

Lìog Leòdhais is na Hearadh

03/09

Na Hearadh 0 Athletic 7
Na Lochan 2 Am Bac 0
Nis 3 Càrlabhagh 1
An Taobh Siar 5 An Rubha 0

05/09

Aths 6 United 0 (Aths air an lìog a bhuannachadh)

07/09

Cupa Mholdova, Cuairt dheireannach

Càrlabhagh v An Taobh Siar 1800 aig Coll Uarach

Lìog Uibhist is Bharraigh

09/09

Èirisgeigh v Uibhist a Tuath
Ceann a Deas v Saints
Barraigh v Beinn nam Fadhla

Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse

04/09

Dùn Bheagain 8 Stafainn 2
An t-Sruthan 5 Port Rìgh 5

08/09

GA United v An Caol 1700
Gleann Eilg v An Sruthan 1700
Caol Àcainn v Slèite agus an Srath 1700
Juniors Phort Rìgh v Port Rìgh 1700
Stafainn v Am Ploc 1700