BBC Naidheachdan

Sgoiltean Ùra nan Eilean Siar

Published
image captionThug sgoil ùr Dhalabroig nas lugha na 15 mìosan a thogail.
image captionChosg pròiseact nan Sgoiltean Ùra £120m uile gu lèir.
image captionTha an luchd-obrach agus na sgoilearan a' faighinn cothrom air stuthan glan ùr a chleachdadh san sgoil ùir.
image captionTha a' chuid as motha de dh'Àrd-Sgoil MhicNeacail ann an Steòrnabhagh a-nis ann an aon togalach mhòr ghleansach.
image captionChaidh cuid de na rudan a bh' anns an t-seann togalach a thoirt seachad do charthannas a tha a' cuideachadh leasachaidhean ann an Romàinia.
image captionDh'adhbharaich am pròiseact connspaid, le strì eadar pàrantan ann an cuid de sgìrean agus a' Chomhairle a thaobh a bhith a' dùnadh àrd-sgoiltean beaga dà bhliadhna.
image captionTha timcheall air 1,000 sgoilear anns an sgoil - an tè as motha sna h-Eileanan Siar.