Ball Coise Ionadail

Chuairt Dheireanaich Cupa Chlann Dòmhnaill

Disathairne 29/09
An t-Sruan v Dùn Bheagain KO 1300 ann an Uige

Cuairt Dheireanaich Cupa Eoghain MhicRath

Disathairne 29/09
Slèite/ an t-Srath Juniors Phort Rìgh KO 1700 ann a Caol Àcainn