Joint Warrior a' tòiseachadh

  • Air fhoillseachadh

Tòisichidh an eacarsaich airm as motha san Roinn Eòrpa far chosta taobh siar na h-Alba Diluain.

'S e an amas na h-eacarsaich, air a bheil Joint Warrior, feachdan NATO a thrèanadh a chum cogadh.

Bithear a' cumail na h-eacarsaich dà thuras sa bhliadhna - sa Ghiblean agus san Damhair.

Os cionn sgìrean sònraichte den Ghàidhealtachd agus de na h-Eileanan, bidh na speuran làn de dh'itealain chogaidh

Bidh sgioba de shoithichean às na Stàitean Aonaichte a' gabhail pàirt anns an eacarsaich.